Přístroje pro environmentální diagnostiku

Van der Horstův jádrový vzorkovač, sada do 7 m

Katalogové označení: 
04.14

Pro vzorkování v pažených i nepažených vrtech, ve dně kanálů a jezer

Max. hloubka do 10 m

Vzorky lze využít pro fyzikální testy (stlačitelnost, smyková pevnost ) a chemické analýzy

Vnější průměr trubice 70 mm

Objem vzorkovače 1,41 l