Přístroje pro environmentální diagnostiku

Vrijwitův vzorkovač - souprava do 3m

Katalogové označení: 
04.22

Jde o nerezový vzorkovač ve tvaru klínu. Do půdy se zasouvá vertikálně za pomoci prodlužovacích tyčí

Vhodný pro odběr vzorků z téměř soudržných materiálů (jíl, hlinitý písek), z malých toků či zarostlých břehů

Lze vzorkovat půdy s množství kořenů a odumřelých organických materiálů

Délka vzorku 50 cm, max do 3 m.