Přístroje pro environmentální diagnostiku

Wardenaarův profilový vzorkovač pro rašeliny

Katalogové označení: 
05.09

Rychlý odběr neporušeného vzorku v rašeliništích a mokřadech

Možnost okamžitého rozboru v lokalitě odběru

Vzorkování do hloubky 1 m

Výzkum kořenového systému v odebraném monolitu

Vhodný pro analýzy pylů a fosilií