Přístroje pro environmentální diagnostiku

WaterLogger 12 - systém dálkového přenosu dat

Katalogové označení: 
05.001

Nový telemetrický přístroj pro dálkový přenos naměřených hodnot hladin vody, teploty, EC, a atmosférického tlaku

Kompatibilita s automatickými hladinoměry umožňuje dlouhodobé měření hladiny podzemní a povrchové vody a nezávislé zálohování naměřených dat

Maximální optimalizace pro instalaci v terénu (rozměry, spotřeba energie, obsluha, údržba)

Obousměrná komunikace: GPRS/GSM

Bezkonkurenční cena, SW zdarma.

Integrovaný barometrický senzor pro kompenzaci atmosférického tlaku.

Možnost přenosu dat do webové databáze a správy naměřených dat v aplikaci EnviroDATA: http://envirodata.cz/app/