Přístroje pro environmentální diagnostiku

Waterloo víceúrovňový systém

Katalogové označení: 
401

Detailní 3D informace o průtocích a koncentracích sledovaných podzemních vod

Možnost sledovat až 24 oddělených zón

Zkrácení doby odběru vzorků a čištění vrtu

Minimalizace narušení lokality.

široká škála možností monitoringu