Přístroje pro environmentální diagnostiku

WinRhizo - Detekce kořenového systému

Katalogové označení: 
WinRhizo

Systém obrazové analýzy navržený pro detekci kořenového systému v různých formách

Morfologie, typologie, architektura a barevná analýza

Jednoduché snímání pomocí scanneru

Rychlé snímání a převod do PC

Kompatibilita s formáty .jpg a .tif