Přístroje pro environmentální diagnostiku

Zámek k uzavření monit. vrtu