Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

Žádost o informace

Poptávající:


Jméno: Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Společnost:
IČ:
Adresa:

Žádáme o zaslání podrobnějších informacích o níže zatržených přístrojích:

 • Kategorie P1 "Půda"

 • Ruční vrtání a vzorkování
 • Ruční vrtáky
 • Půdní sondýrky
 • Odběr neporušených vzorků do Kopeckého válečků
 • Ostatní přístroje pro odběr neporušených vzorků
 • Ruční kalovky (bailery)
 • Půdní klasifikace
 • Vzorkování kořenů
 • Vzorkovače pro stavební materiál
 • Hloubkové jádrové vrtání
 • Vytahovací zařízení
 • Strojní vrtání a vzorkování
 • Automatické vzorkovače Wintex
 • Vibrační vrtání
 • Rotační vrtání
 • Sonické vrtání
 • Šnekové vrtání
 • Metoda ztracených hrotů
 • Odběr půdních válců
 • Vytahovací zařízení
 • Předváděcí a výuková zařízení
 • Předváděcí a výuková zařízení
 • Terénní měřící přístroje
 • Penetrometrie
 • Měření napětí ve smyku
 • Měření hydraulické vodivosti
 • Měření infiltrace
 • Stanovení retenčních křivek v terénu
 • Měření zasolení
 • Tenziometry
 • Terénní půdní vlhkoměry
 • Analýza půdního vzduchu
 • Propustnost pro vzduch
 • Měření tepelných vlastností půdy
 • Analýza půdy v terénu
 • Dataloggery a zobrazovací zařízení
 • Laboratorní přístroje
 • Stanovení retenčních křivek
 • Stanovení zrnitostního složení
 • Stabilita půdních agregátů
 • Vzduchový pyknometr
 • Kalcimetr
 • Infiltrace a hydraulická vodivost půdy
 • Propustnost pro vzduch
 • Laboratorní drtiče, mixéry a váhy
 • Laboratorní půdní vlhkoměry
 • Měření půdní respirace
 • Lyzimetry a odběr půdní vody
 • Lyzimetry
 • Sukční kelímky
 • Sukční desky
 • Vývěvy a příslušenství k sukčním systémům
 • Kategorie P2 "Sedimenty a plaveniny"

 • Odběr neporušeného profilu sedimentů
 • Pístové vzorkovače na tyči
 • Pístové vzorkovače zavěšené
 • Ostatní vzorkovače
 • Ostatní vzorkovače zavěšené
 • Ostatní vzorkovače na tyči
 • S chladícím médiem
 • Vzorkování plavenin
 • Vzorkování plavenin
 • Detekce zákalu
 • Mechanické přístroje
 • Elektronické přístroje
 • Kategorie P3 "Voda"

 • Vzorkovače
 • Automatické vzorkovače
 • Zonální vzorkovače
 • Čerpadla
 • Odstředivá čerpadla
 • Peristaltická čerpadla
 • Pneumatická čerpadla
 • Potrubí k čerpadlům a příslušenství
 • Inerciální čerpadla
 • Výstroj monitorovacích vrtů
 • Pažnice a filtry
 • Příslušenství k monitor. vrtům
 • Piezometry
 • Měřící přístroje
 • Automatické hladinoměry
 • Ruční hladinoměry a produktoměry
 • Průtokoměry
 • Terénní měřící přístroje - základní
 • Terénní měřící přístroje - multiparametrické
 • Laboratorní měřící přístroje
 • Průmyslové aplikace
 • SW pro modelování v hydrogeologii
 • SW pro modelování v hydrogeologii
 • Voda-Remediace
 • Kategorie P4 "Rostliny"

 • Vzorkování kořenového systému
 • Vzorkování kořenového systému
 • Dendrologické přístroje
 • Dendrologické přístroje
 • Meteorologické přístroje
 • Meteorologické přístroje
 • Vlhkost půdy a sací tlaky
 • Vlhkost půdy a sací tlaky
 • Fyziologie rostlin
 • Fotosyntéza
 • Fluorescence
 • Vodní potenciál rostlin
 • Stomatální vodivost
 • Listová plocha
 • Bilance CO2
 • Měření radiace
 • Rostliny - ostatní
 • Rostliny - ostatní
 • Kategorie P5 "Odpady"

 • Tuhé
 • Edelmanovy vrtáky
 • Žlábkové sondýrky
 • Ostatní vzorkovače
 • Kapalné, pasty a kaly
 • Vzorkování zvrstvených tekutin
 • Vzorkování kapalin, past a kalů
 • Spektrometrie
 • Remediace
 • Remediace
 • Kategorie P6 "Geotechnika"

 • Kategorie P7 "Meteorologie"

 • Mobilní přístroje
 • Mobilní přístroje
 • Staniční přístroje
 • Ručně ovládané přístroje
 • Přístroje a čidla k dataloggerům
 • Dataloggery
 • Profesionální meteostanice
 • Dálkový přenos dat a webové databáze
 • Kategorie P8 "Ostatní"

 • Měření a analýza plynů
 • Měření a analýza plynů
 • Vyměřování v terénu
 • Vyměřování v terénu
 • Dataloggery a zobrazovací zařízení
 • Dataloggery a zobrazovací zařízení
 • Dálkový přenos dat a webové databáze
 • Dálkový přenos dat a webové databáze
* zaškrtněte příslušné kategorie

Zde prosím uveďte své požadavky nezapadající do výše uvedených položek, nebo nám napište své připomínky:


Naše kontaktní údaje: Ekotechnika spol. s r.o., Mokropeská 1832, 252 28 Černošice, tel. č.: +420 251640511, fax: +420 251640512, mobil: +420 602243447, e-mail: ekotechnika@ekotechnika.cz, web: www.ekotechnika.cz

dodavatelé

naši klienti