Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

Žádost o tištěný katalog

Poptávající:

Jméno: Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Společnost:
IČ:
Adresa:

Katalogy:

 • Eijkelkamp – velký katalog (půda – vrtání a vzorkování, měření vlhkosti a dalších charakteristik; voda – vzorkování, měření hladin, elektrochemie, sedimenty, rostliny)
 • Eijkelkamp - water katalog (podzemní a povrchová voda)
 • Eijkelkamp – měření hladin v otevřených korytech
 • Eijkelkamp – řízení závlah
 • Eijkelkamp – mechanika zemin
 • Eijkelkamp – environmentální půdní výzkum
 • Eijkelkamp – remediace (půda a podzemní voda)
 • Delta T – souhrn výrobků (vlhkost půdy, meteostanice a čidla, PAR, rostliny)
 • Delta T – měření vlhkosti půdy
 • UMS – celý sortiment (sací tlaky, retenční křivky, lyzimetry, odběr půdní vody, nitráty)
 • UMS – lyzimetry
 • Decagon – celý sortiment (vlhkost půdy, metostanice, rostliny)
 • Solinst – přehled výrobků (podzemní voda)
 • Soilmoisture – celý sortiment (vlhkost půdy, sací tlaky, retenční křivky, porézní keramika, rostliny)
 • ADC – přehled výrobků (rostliny, výměna plynů ,CO2 z půdy)
 • * zaškrtněte příslušné katalogy

  Zde prosím uveďte své poznámky a připomínky:


  Zde uveďte adresu na kterou Vám máme katalog zaslat (pokud je odlišná od adresy v registraci):

  Jméno:
  Adresa: ulice: č.:
  PSČ: město:
  stát:

  Naše kontaktní údaje: Ekotechnika spol. s r.o., Mokropeská 1832, 252 28 Černošice, tel. č.: +420 251640511, fax: +420 251640512, mobil: +420 602243447, e-mail: ekotechnika@ekotechnika.cz, web: www.ekotechnika.cz

dodavatelé

naši klienti