eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Měření zasolení

Čtecí jednotka 5500 pro senzory salinity řady 5000 a 5100

Katalogové číslo: SN 5500

Velmi efektivní jak pro terénní, tak laboratorní využití

Výstup v jednotkách Ohm nebo mS/cm (2-40mS), stupnice 0-1k, 0-10k, 0-100k

Kompenzace na 25°C

Napájení bateriemi

rozměry 36 x 36 x 26cm, hliníkové pouzdro

Sonda elektrické konduktivity 5510KL1

Katalogové číslo: SN 5510KL1

Měří do hloubky 100 cm

Rozsah 0-1900 Ohmů, přesnost 2 %, reakční čas 4-8 s

Až 1800 měření zajišťuje napájení šesti AA bateriemi

Kompletní sada obsahuje žlábkový vrták pro snadnou instalaci sondy v terénu a pouzdro

Senzor salinity 5000L

Katalogové číslo: SN 5000L

Senzor tvoří dvě elektrody vložené v jemně porézním (15bar) keramickém pouzdře

Kalibrovaný senzor je dodávaný v délkách 1, 2 m, 3 m a 7,6 m

Předpjatý senzor zajišťuje kvalitní hydraulický kontakt s půdou

Čidlo ECH2O 5TE pro měření vlhkosti, teploty a vodivosti

Katalogové číslo: MR 4056x

Měření objemové vlhkosti, teploty a elektrické vodivosti v jednom čidle

Přesnost měření 3 % do 8 ds/m, při specifické kalibraci 1 - 2 %

Rozsah měření: 1 (vzduch) až 80 (voda) relativní permitivity,EC: 0 - 23 dS/m, teplota - 40 až 60 °C

Frekvence 70 MHz minimalizuje vliv salinity

Vyrábí se s kabelem na vyžádání v jakékoliv délce s volným zakončením nebo s konektorem 3,5 mm

Instruktážní video na YOUTUBE

Čidlo/logger e+ SOIL MCT

Katalogové číslo: E 11.41.11.SA

Pro měření půdní vlhkosti, elektr. vodivosti a teploty půdy pro hloubky do 1 m pod terénem

Paměť 3 x 20 000 měření, interval měření 1-60 s, 1-60 min., 1-24 h. Měřící frekvence 20 MHz. Rozsah měření 0-100 % obj. vlhkosti, přesnost měření 2,5 %

Měřící rozsah elektrické vodivosti 0-5 mS/cm, přesnost 5 %

Princip měření vlhkosti : Freqency Domain Reflectometry (FDR)

Data lze načítat do notebooku pomocí čtecí hlavy. Dálkový přenos dat a webové databáze je možný (není součástí základní sady)