Přístroje pro environmentální diagnostiku

Dataloger Datahog 2, s vlhk. a tepl. Čidlem, 8 vstup. kanálů

Katalogové označení: 
16.99.15

Kompaktní datalogger s vestavěným senzorem teploty a relativní vlhkosti vzduchu

Možnost připojení různých senzorů, snadné ovládání a nastavení

Velká škála intervalů měření a záznamu

Výstup RS232, podle ASCII-dat kompatibilních se všemi PC

Napájení baterií nebo solárním panelem.

Paměť pro 3100 měření (kanál, datum a čas). Interval měření od 10 sekund do 12 hodin.