eng_flag.jpg
Přístroje pro environmentální diagnostiku

Dešťový simulátor, typ LUW - souprava

Katalogové označení: 
E 09.06

Přístrojem jsou simulovány srážky na malé ploše svažitého terénu, následně je měřena eroze půdy

Malé rozměry přeravního boxu 160 x 48 x 40 cm (přeprava v osobním autě je možná)

Kalibrované skleněné trysky - dlouhá životnost

Pro srovnávací výzkum eroze podle druhu půd a sklonu svahu