Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

nabídka výrobků

katalogové č.: DI526110xx

Piezometry - senzory s vibrující strunou

 • Použití pro monitoring pórových tlaků a hladiny vody
 • Typická aplikace - stabilita svahu, bezpečná míra výplně výkopů, sledování účinků odvodňovacích systémů atd.
 • Převádí vodní tlak na frekvenční signál prostřednictvím membrány a elektromagnetické cívky
 • Standardní piezometr – pro většinu aplikací
 • Multi-level piezometr – typ piezometru se speciálním pouzdrem pro instalaci v různých zónách vrtu
 • Přenos na dlouhé vzdálenosti
 • Rozlišení: 0,025 % FS
nezávazná poptávka
katalogové č.: DI503325xx

Mobilní inklinometr

 • Mobilní inklinometr pro monitoring sesuvných území, deformací podzemních stěn, náspů
 • Digitální sonda pro velmi přesné měření
 • Senzor je instalován v inklinometrickém pažení z ABS plastu o průměru 48 mm, 70 mm, 85 mm
 • Délky kabelů: 30 m, 50 m, 75 m, 100 m
 • Obsah balení: digitální sonda, kabel, přípravek pro uchycení sondy ve vrtu, cívka s technologií bluetooth, tablet s OS Android a DigiPro2 software
nezávazná poptávka
katalogové č.: DI578047xx

Inklinometry

 • Použití pro monitoring sesuvných území, deformací podzemních stěn, náspů
 • Možnost zapojit více stejných senzorů za sebe pro monitoring více úrovní vrtu
 • Senzory jsou instalovány v inklinometrickém pažení z ABS plastu o průměru (48 mm, 70 mm a 85 mm)
 • Variabilní délka a rozestupy senzorů
 • Možnost dálkového přenosu a alarmových hlášení prostřednictvím dataloggerů
 • Materiál: nerezová ocel
 • Výstupní signál ± 2,5 V
 • Napájecí napětí 8 - 15 VDC
nezávazná poptávka
katalogové č.: DI578031xx

MEMS Tiltmeter

 • Kompaktní, vodotěsný tiltmeter v rozmezí ± 10 ° od svislé polohy
 • Použití k monitoringu změny v náklonu struktury
 • Včasné varování před poškozením struktury
 • Upevnění k jakékoliv konstrukci
 • Materiál: nerezová ocel, vodotěsnost do 20 m, jednoosá nebo dvouosá verze
 • Rozměry: 32 mm x 190 mm
nezávazná poptávka
katalogové č.: DI52640xxx

Tenzometry

 • Senzory snímající napětí v konstrukcích budov, na mostech, tunelech atd.
 • Monitoring mechanického namáhání a změn v zatížení
 • Využití pro ocelové konstrukce, betonové konstrukce, zatížení vzpěr, výztuže pro železobetonové konstrukce atd.
 • 3 typy tenzometrů: pro ocelové konstrukce, pro betonové konstrukce pro ocelové výztuže
nezávazná poptávka
katalogové č.: DI518115xx

Pásmový extenzometr s digitálním displejem

 • Detekce deformací a změn vzdáleností mezi dvěma referenčními body
 • Monitoring tunelových stěn, šachet, jeskyní
 • Délky pásem 20 m a 30 m
 • Ocelové pásmo se značením po 1 mm
 • Provozní teplota 0 - 40°C
 • Hmotnost 2 kg
nezávazná poptávka
katalogové č.: DI518158xx

Tyčový extenzometr

 • Skládá se z úchytných kotev, soutyčí v ochraném potrubí, hlavice s referenčním bodem na zhlaví vrtu
 • Mechanické hlavice: ruční měření pomocí mikrometru
 • Elektronické hlavice pro kontinuální záznam dat
 • Ve vrtzu lze sledovat max. 6 zón
nezávazná poptávka
katalogové č.: DI517056xx

Půdní extenzometr

 • Pro sledování vodorovné deformace v půdě, přehradách a nádržích
 • Instalace v řadě podél osy očekávané deformace
 • Dva typy provedení: standardní provedení pro půdy, ocelové provedení pro sypané hráze
 • Kompatibilní s datalogery Campbell Scientific
nezávazná poptávka
katalogové č.: DI978065xx

Systém pro monitoring kolejiště

 • Systém vhodný pro instalaci poblíž tunelů, stavebních prací, nebo pro oblasti, kde hrozí sesuv půdy
 • Dva typy senzorů: paraelní a kolmá instalace ve vztahu ke kolejnicím
 • Vhodné pro kontinuální měření s možností alarmových zpráv
 • Senzory měří náklony kolejiště ve dvou osách
nezávazná poptávka
katalogové č.: DI5263608x

Dilatometr - Trhlinoměr

 • Vhodný pro monitoring povrchových trhlin v betonových konstrukcích nebo skalních masivech
 • Vysoké rozlišení: detekce pohybu už při 0,15 mm s opakovatelností ± 0,3 mm
 • Složení: sada kotev, vibrující struna a senzor
 • Těsnost: 17 bar
 • Provozní teplota - 40°C až 80°C
nezávazná poptávka
katalogové č.: DI2612xxx

Elektronický senzor sedání

 • Monitoring změn vertikální polohy při sedání základové půdy nebo v náspech a valech
 • Systém složen z měřící cely, rezervoáru, hadičky a tlakového senzoru
 • Měřící cela a tlakový senzor jsou umístěny pod sledovaným náspem
 • Pracuje na principu změny hydrostatického tlaku v závislosti na vertikální poloze cely
 • Přímá nebo nepřímá kompenzace barometrického tlaku
 • Rozměr měřící cely 30,5 x 30,5 cm
nezávazná poptávka
katalogové č.: ST101B

Hladinoměr - 101B

 • Sonda z nerezové oceli připojená k odolnému polyetylénovému plochému pásmu
 • Jednodušší a levnější alternativa profesionálních hladinoměrů
 • Robustní rám a ergonomické držadlo pro navíjení pásma
 • Délky pásem: 30 m, 60 m, 100 m
nezávazná poptávka
katalogové č.: EA EWS

WaterLogger EWS

 • Telemetrický systém pro monitoring hladiny, teploty a elektrické vodivosti povrchových i podzemních vod s možností rozšíření o další senzory.
 • Integrované barometrické čidlo pro nepřímou kompenzaci atmosférického tlaku.
 • Ultrazvukový senzor hladiny nebo inteligentní manometrický hladinoměr s vysokou přesností (±0,05% FS) bez nutnosti kalibrace během životnosti.
 • EWS (Early warning system): Funkce pro lokální varovné systémy s odesíláním alarmových SMS.
 • Velmi příznivý poměr cena/kvalita.
zobrazit detail výrobku
zobrazit všechny výrobky

dodavatelé

naši klienti