Přístroje pro environmentální diagnostiku

Dilatometr - Trhlinoměr

Katalogové označení: 
5263608x

Vhodný pro monitoring povrchových trhlin v betonových konstrukcích nebo skalních masivech

Vysoké rozlišení: detekce pohybu už při 0,15 mm s opakovatelností ± 0,3 mm

Složení: sada kotev, vibrující struna a senzor

Těsnost: 17 bar

Provozní teplota - 40°C až 80°C