Přístroje pro environmentální diagnostiku

Dvoukomorový nerezový vzorkovač půdní vody 1906

Katalogové označení: 
1906D20V#C2

Používá se pro vzorkování v prostředí s agresivními organickými nebo anorganickými polutanty

Slouží k odběru půdní vody z nesaturovaných půd

Půdní voda je vzorkována konstantním sáním přes nerezovou membránu

Vzorkovač má dvě komory

Maximální doporučená hloubka vzorkování do 3m