Přístroje pro environmentální diagnostiku

Fóliový vzorkovač pro lehké půdy - sada do 7 m

Katalogové označení: 
04.15.SA

Pro odběr neporušených vzorků v lehčích půdách za použití nerezových trubic a řezné hlavice

Snadné vyjmutí neporušeného vzorku, který je odebrán do plastové fólie

Odebraný vzorek může být v neporušeném stavu odeslán do laboratoře

Pro určení úrodnosti půdy, výzkum struktury půdy, objemové hmotnosti, zrnitostního složení atd.

Vzorek má průměr 37 mm a délku 22 cm