Přístroje pro environmentální diagnostiku

Hustoměrná souprava pro stanovení zrnitostního složení půdy

Katalogové označení: 
08.30

Pro oddělení jednotlivých jemných zrnitostních frakcí půdních vzorků,

Sada mimo jiné obsahuje 12 hustoměrů, 6 usazovacích válců, teploměr, skleněný zásobník, topení s termostatem, elektrické půdní mísidlo, stopky a další příslušenství

Metoda stanovení je založena na rozdílech v rychlosti usazování mezi malými a velkými půdními částicemi

Čas sedimentace a měřené hustoty jsou použity pro určení velikosti zrn podle Stokesova zákona

Sada umožňuje testovat 12 vzorků současně.

Přístroj splňuje mezinárodní standardy

vzorky jsou temperovány ve vodní lázni