Přístroje pro environmentální diagnostiku

Livingstone - Pístový vzorkovač pro velmi velké hloubky

Katalogové označení: 
0270xx

Pro hloubky více než 200 m

Velmi jednoduchá a odolná konstrukce

Tenkostěnné ocelové trubky (síla stěny 1-1,5 mm)

Penetrace do min. 30 m sedimentu

Odběr vzorku pomocí malé ruční hydraulické pumpy