Přístroje pro environmentální diagnostiku

Penetrologger sada do 80 cm s GPS

Katalogové označení: 
06.15.SA

Rozsah měření 0-10 Map, rozlišení 10 kPa, kužele o ploše 1-5 cm2, penetrace do hloubky 80 cm

Přístroj zaznamenává odpor každé vrstvy elektronicky do tabulky i grafu, automaticky kontroluje i rychlost penetrace

Součástí přístroje je GPS modul, alternativně je též připojitelné čidlo vlhkosti půdy

Vyžití pro obecný výzkum půdy, měření umělého zhutnění, stanovení průchodnosti terénem pro vozidla, pro stavebnictví (únosnost půdy pro návrh základů) atd.