Přístroje pro environmentální diagnostiku

Permeametr, uzavřený okruh vody

Katalogové označení: 
09.02.02

Pro zjištění saturované hydraulické vodivosti (propustnosti) neporušených půdních vzorků v pedologických válečcích

Koeficient propustnosti (K-faktor) udává přesné informace o vertikální a horizontální propustnosti půdy, o přítomnosti méně propustných vrstev bránící odtoku

Výhody uzavřeného typu: umístění nezávislé na odpadu vody, lze udržovat konstantní teplotu, malá spotřeba vody

Uzavřený permeametéž obsahuje: zásobní nádoba na vodu, oběhové čerpadlo a filtr proti růstu řas ve vodě