Přístroje pro environmentální diagnostiku

Ruční penetrometer Eijkelkamp,sada do 1 m

Katalogové označení: 
06.01.SA

Měřící rozsah 10 000 kN/m2 (10 MPa), max. hloubka 1 m

Přesnost je ± 8 % v doporučeném rozsahu měření

Pro měření umělého zhutnění, výzkum růstových vlastností rostlin, sledování kompaktních vrstev v půdě

Využití pro obecný výzkum půdy, měření umělého zhutnění, stanovení únosnosti půd a průchodnosti terénu pro vozidla