Přístroje pro environmentální diagnostiku

Senzor pro měření koncentrace specifických plynů