Přístroje pro environmentální diagnostiku

Souprava ke vzorkování a rozboru vody

Katalogové označení: 
13.90

Sada obsahuje: nerezový zonální vzorkovač s kulovým uzávěrem, vzorkovací nádoby, hladinoměr, přístroj pro měření rozpuštěného kyslíku, pH, EC a testovací soupravu kvality vody

Je možná analýza v terénu na sulfáty, pH 0-14, dusičnany, amoniak, fluorid a arzen

Analýza se provádí testovacími proužky

Kontrola kvality (potenciálně) pitné vody, dále určení obsahu kyslíku v říční vodě, vodě v rybnících