Přístroje pro environmentální diagnostiku

Souprava pro sledování pohybu splavenin "Arnhemský" typ

Katalogové označení: 
04.32

Vzorkovač se používá pro měření plavenin štěrkopísků a jemných štěrků do průměru zrna 5 mm ve vodních tocích

Ocasní ploutev namontovaná na rámu drží vzorkovač ve směru proudu

Snadné umístění pomocí navijáku z mostu či z lodi

Systém může ovládat jedna osoba