Přístroje pro environmentální diagnostiku

Systém pro monitoring kolejiště

Katalogové označení: 
978065xx

Systém vhodný pro instalaci poblíž tunelů, stavebních prací, nebo pro oblasti, kde hrozí sesuv půdy

Dva typy senzorů: paraelní a kolmá instalace ve vztahu ke kolejnicím

Vhodné pro kontinuální měření s možností alarmových zpráv

Senzory měří náklony kolejiště ve dvou osách