Přístroje pro environmentální diagnostiku

Volně padající jádrovač - souprava

Katalogové označení: 
04.29

Pro odběr téměř neporušených vzorků z vrchních vrstev dnových sedimentů, (zpevněných i nezpevněných)

Hloubka průniku cca 30 - 80 cm, podle typu sedimentu

Možnost určení hloubky průniku a okamžitého popisu rozvrstvení sedimentu díky průhledné trubici

Rozměry vzorkovací trubice 76 x 66 mm, délka 100 cm

Pístový uzávěr brání ztrátě vzorku