Přístroje pro environmentální diagnostiku

Zrnitostní škály

Katalogové označení: 
08.04

Pro orientační určení zrnitosti půdy, písku, nebo jiného zrnitého materiálu přímo v terénu

Tato pomůcka vyhovuje normám ISO 565 a DIN 4188

Vzorek se umístí do střední části škály

Průměrná velikost zrn se posoudí porovnáním průměrné velikosti zrn vzorku a velikosti zrn standardních vzorků

Zrnitostní škály se dodávají se 6 nebo 10 standardními vzorky

Stanovení velikosti zrn od 63 - 2000 mikrometru